autorzy

Platforma n6 została zbudowana w całości przez zespół CERT Polska w 2011 roku.

Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) - instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty (z ang. Computer Emergency Response Team). Aktywnie operując od 1996 roku w środowisku zespołów reagujących, stał się rozpoznawalnym i doświadczonym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego. Od początku istnienia rdzeniem działalności zespołu jest obsługa incydentów bezpieczeństwa i współpraca z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej. Od 1998 roku CERT Polska jest członkiem międzynarodowego forum zrzeszającego zespoły reagujące - FIRST, a od roku 2000 należy do grupy roboczej europejskich zespołów reagujących - TERENA TF-CSIRT i działającej przy niej organizacji Trusted Introducer. W 2005 roku z inicjatywy CERT Polska powstało forum polskich zespołów abuse - Abuse FORUM, natomiast w 2010r. CERT Polska dołączył do Anti-Phishing Working Group, stowarzyszenia gromadzącego firmy i instytucje aktywnie walczące z przestępczością w sieci.

Do głównych zadań zespołu CERT Polska należy:
 • rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci;
 • aktywne reagowanie w przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla użytkowników;
 • współpraca z innymi zespołami CERT w Polsce i na świecie;
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • działalność badawcza z zakresu metod wykrywania incydentów bezpieczeństwa, analizy złośliwego oprogramowania, systemów wymiany informacji o zagrożeniach;
 • rozwijanie własnych narzędzi do wykrywania, monitorowania, analizy i korelacji zagrożeń;
 • regularne publikowanie Raportu CERT Polska o bezpieczeństwie polskich zasobów Internetu;
 • działania informacyjno-edukacyjne, zmierzające do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym:
  • publikowanie informacji o bezpieczeństwie w serwisie http://www.cert.pl/ oraz w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter;
  • organizacja cyklicznej konferencji SECURE;
 • niezależne analizy i testy rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego.
n6

PL | ENkontakt

emailCERT Polska

www | twitter | facebook