jak dołączyć?

Kto może uzyskać dostęp do systemu?

Do systemu dostęp może uzyskać tylko właściciel, operator, administrator sieci. Musi posiadać swój system autonomiczny (AS) lub podsieć, którą administruje.

WAŻNE ! Dane ze zgłoszenia muszą jednoznacznie wskazywać na to, że zgłaszający jest właścicielem danej sieci. Przyjmowane będą TYLKO zgłoszenia z adresów e-mail, które widnieją w bazie RIPE lub co najmniej pochodzą z tej samej domeny co kontaktowy adres w RIPE.
Jeśli wpis dotyczący zgłaszanej sieci nie posiada takiego adresu, najlepiej skontaktować się z dostawcą usług telekomunikacyjnych z prośbą o modyfikację wpisu.

Jak uzyskać dostęp?

Aby uzyskać dostęp do informacji o zagrożeniach wykrytych w swoich sieciach należy wysłać wysłać e-mail na adres [email protected] z tytułem “Zgłoszenie do n6″.

E-mail należy wysłać ze swojego konta firmowego. W treści należy zawrzeć następujące informacje:
 • nazwa zgłaszanego podmiotu
 • nazwa stanowiska zajmowanego w reprezentowanym podmiocie,
 • numer systemu autonomicznego lub sieci (w notacji CIDR), którą się administruje (minimalna wielkości sieci to /29),
 • (opcjonalnie) nazwy domen, dla których będą udostępniane dane,
 • adres e-mail, na który mają być wysyłane alarmy o nowych zdarzeniach.

Pozostałe instrukcje dotyczące zgłoszenia zostaną podesłane po otrzymaniu tych informacji.

Dostęp do informacji jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z instalacją jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania (wystarczy przeglądarka) lub urządzeń. Po weryfikacji nadawcy, przekazane zostaną dalsze instrukcje związane z uzyskaniem dostępu do platformy.

CERT Polska zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania dostępu do platformy.

REGULAMIN

 1. Platforma n6 udostępnia uczestnikom informacje o zdarzeniach bezpieczeństwa dotyczących sieci, których są właścicielami. Informacje te są przekazywane bezpłatnie mając na celu wzrost bezpieczeństwa teleinformatycznego w polskich sieciach.
 2. Źródłem danych dla platformy n6 są zewnętrzne systemy i organizacje dostarczające informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa oraz systemy monitorowania należące do CERT Polska.
 3. Dane dystrybuowane są za zgodą podmiotów, które wykryły zdarzenie. Źródła danych nie są ujawniane uczestnikom, chyba że dany podmiot wyrazi na to zgodę.
 4. CERT Polska nie odpowiada za jakość danych. Dane są przekazywane w postaci nie przetworzonej i mogą zawierać fałszywe alarmy. Weryfikacja danych zależy od odbiorcy.
 5. CERT Polska nie wyraża zgody na przekazywanie lub udostępnianie w jakikolwiek formie uzyskanych poprzez platformę n6 danych podmiotom trzecim (poza podmiotami, których bezpośrednio dotyczą).
 6. Dane z systemu n6 mają pomóc w zidentyfikowaniu i usunięciu zagrożeń w sieci uczestnika lub służyć mu do celów statystycznych i informacyjnych. CERT Polska nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie danych uzyskanych z n6.
n6

PL | ENkontakt

emailCERT Polska

www | twitter | facebook